Aktuelno u English Club-u

Aktuelno u English Club-u

Zašto English Club

  • U English Club-u deca uče engleski kao drugi, a ne kao strani jezik.
  • Jezik se uči kao maternji: kroz konkretne situacije iz sveta oko nas, detetu bliskih i prilagođenih uzrastu.
  • Deca su aktivni učesnici u razvijanju svog potencijala za sticanje znanja i veština
  • Jezik je sredstvo za sticanje i jezičkih i nejezičkih znanja i veština
  • Jezik postaje sredstvo za rešavanje zadataka i situacija koje su postavljene pred dete
  • Deca u English Club-u rade, misle i komuniciraju isključivo na engleskom jeziku

A
A
Utvrđivanjem norme i sadržaja znanja koje učenik treba da usvoji, uz nedovoljni akcenat na funkcionalnost izraza, dolazi do neretke situacije da učenici gradivo usvajaju neusklađeno sa njihovim ličnim sposobnostima i potrebama, pa se često događa da nakon jezičke diplome ostaju jezički nefunkcionalni na stranom jeziku. Razlog ovome je upravo pogrešna ili – preciznije rečeno – neadekvatna osnova na kojoj se gradi kompletan program podučavanja stranih jezika. 

„Jezička kompetencija i savremeno društvo“, Dr Aleksander Urkom, rukovodilac smera Srbistike na državnom univerzitetu Etvaš Lorand u Budimpešti.

Na osnovu rada dr Urkoma se jasno prepoznaje da postoji tendencija i u drugim državama da se radi na promeni tradicionalnog sistema učenja stranih jezika. English Club se pridružio ovoj tendenciji i zbog toga smo stvorili koncept koji podržava uskladjivanje kompetencije učenika sa nastavom pri čemu razvijamo i jezičku kompetenciju, ali i mnoge druge kompetencije učenika. Iz iskustva tvrdimo da ovaj novi sistem daje odlične rezultate.

English Club tim

EVA HELAJZEN
EVA HELAJZEN
Nastavnik i jedan od tri osnivača English Club-a
MARIJA BEGONJA
MARIJA BEGONJA
Nastavnik i jedan od tri osnivača English Club-a

Kursevi

KURSEVI ZA DECU OD 5 DO 10 GODINA

English Club (EC) metoda rada se zasniva na principu učenja stranog jezika na isti način na koji je dete učilo maternji – te samim tim detetu engleski vrlo brzo postaje drugi, a ne strani jezik.

KURSEVI ZA DECU OD 11 DO 14 GODINA

Stariji osnovci nastavljaju učenje engleskog jezika kombinovanjem CLIL i Storytelling metoda, s tim što se pred njih postavljaju zahtevniji zadaci kako u jezičkom, tako i u smislu osamostaljivanja i preuzimanja inicijative.

KURSEVI ZA MLADE OD 15 DO 19 GODINA

Ukoliko se polaznik upisuje u English Club u srednjoškolskom uzrastu, postoje dva programa koje može da prati.

Galerija

Prijavite dete na kurs engleskog jezika

Go to Top