English Club veverica

Zašto CLIL?

Jezik i misao su neraskidivo povezani. Jezik ne može da se uči i koristi ukoliko dete ne počne da misli na tom jeziku. A mišljenje se formira tako što jezik služi kao sredstvo za učenje i saznavanje.

Nove reči, jezičke konstrukcije jesu deo svega što nas okružuje – od pesmica, bajki, sveta oko nas, svakodnevnih situacija u kojima koristimo jezik, preko nastavnih predmeta poput istorije, geografije, nauke – za sve to nam je potreban jezik. Novi vokabular treba da se usvaja postepeno, ali mora imati i konkretnu primenu u određenim situacijama.

Kao što učimo maternji, tako treba da učimo i bilo koji drugi jezik

Zato ne bi trebalo da insistiramo na tome da se to zove strani jezik, već drugi jezik. Neko može da govori podjednako dobro i više od dva jezika. Najčešće je to slučaj u porodicama gde roditelji govore na različitim jezicima ili je dete živelo u zemlji u kojoj se govori jezik koji nije njegov maternji.

Šta nam to govori? Da dete mora i treba da uči da razmišlja i na nekom drugom jeziku i da samo tako može da se oseća sigurno u okruženju na tom jeziku. Sporazumevanje na drugom jeziku, u ovom slučaju engleskom, treba da bude prirodna stvar.

CLIL metoda

CLIL metoda nam to omogućava time što nas uči da se deca mogu podučavati i da treba da se podučavaju upotrebom isključivo drugog jezika.

Deca se stavljaju u situaciju da moraju da koriste drugi jezik kako bi im to postalo prirodno. Na žalost, u Srbiji, takav metod se primenjuje tek u srednjim školama, u bilingvalnim odeljenjima u određenim gimnazijama gde se od dece koja polažu prijemni ispit već očekuje visok nivo znanja drugog jezika.

Cilj CLIL metode

Naš cilj je da pokažemo da se CLIL metoda može primenjivati od najranijeg uzrasta i da to daje najbolje rezultate.

Dete treba da počne da usvaja novi jezik već oko pete godine na način na koji je usvojilo maternji jezik. Deca treba da se igraju, kuvaju, crtaju, boje, glume, pevaju, uče na drugom jeziku kako bi im taj jezik postao blizak i kako bi taj jezik koristili podjednako dobro i uspešno kao i svoj maternji.

Prijavite dete na kurs engleskog jezika

Prijava