Pripreme za polaganje Cambridge ispita – FCE, CAE i PCE

Ukoliko dete srednjoškolskog uzrasta pri upisu poseduje određeni nivo znanja engleskog jezika, ili ga, učenjem engleskog u English Club-u od mlađeg uzrasta, do 15. godine stekne, ono automatski prelazi na program pripreme za polaganje Cambrigde ispita u British Council-u u Beogradu.

Program pripreme za ispite B2, C1 i C2 nivoa takođe podrazumeva EC pristup radu i učenju, tako da dete ni u jednoj fazi učenja jezika ne menja okvir na koji je u English Cub-u naviklo – a to je da se sva konverzacija odvija isključivo na engleskom jeziku, da se na engleskom razmišlja, kao i da se gramatičke i komplikovanije jezičke strukture usvajaju prvenstveno kroz teme i situacije bliske njegovom, u ovom slučaju tinejdžerskom uzrastu.

Naglašavamo da samo polaganje ispita na kraju školske godine nije obavezno i da zavisi od volje i spremnosti polaznika, a procenu da li je dete spremno za polaganje određenog ispita vršimo mesec dana pred potencijalnu prijavu, kako bi i deca i roditelji doneli informisanu odluku. Međutim, sam proces pripreme je izuzetno važan za srednjoškolski uzrast, jer ih postepeno navikava na izazove koji ih neminovno očekuju na fakultetu, ili prilikom polaganja bilo kog ispita koji nema neophodno veze sa jezikom.

Sertifikat o položenom Cambridge ispitu FC, CAE ili PCE nivoa važi ceo život, i donosi olakšice kod polaganja engleskog jezika na fakultetima u zemlji, a C1 i C2 nivo su u nekim slučajevima čak i neophodni prilikom upisa na koledž u inostranstvu (u zavisnosti od institucije).

Detaljnije informacije o pripremama, materijalima i načinu rada možete dobiti od nastavnika English Cluba, u zavisnosti od interesovanja i nivoa znanja deteta.

Prijavite dete na kurs engleskog jezika

Prijava