Zašto English Club?

U English Club-u deca uče engleski kao drugi, a ne kao strani jezik.

Jezik se uči kao maternji: kroz konkretne situacije iz sveta oko nas, detetu bliskih i prilagođenih uzrastu.

Deca su aktivni učesnici u razvijanju svog potencijala za sticanje znanja i veština

Jezik je sredstvo za sticanje i jezičkih i ne-jezičkih znanja i veština

Jezik postaje sredstvo za rešavanje zadataka i situacija koje su postavljene pred dete

Deca u English Club-u rade, misle i komuniciraju isključivo na engleskom jeziku

Prijavite dete na kurs engleskog jezika

Prijava