Gramatikon

Program English Club-a nije vezan za školsko gradivo, te se neretko dešava da dete u svojoj osnovnoj ili srednjoj školi dobije nižu ocenu iz engleskog, iako ga na časovima i van škole, na primer, odlično govori. Iz tog razloga smo odlučili da ponudimo Gramatikon kao opciju, koja ne bi trebalo da bude primarno, već samo pomoćno sredstvo u učenju engleskog jezika.

Iako je naš glavni cilj da deca progovore engleski jezik, te da se njime služe spontano, kao maternjim, ne razmišljajući koje su vreme upotrebila i da li su u svakom trenutku nešto izgovorila potpuno ‘gramatički pravilno’, jasno nam je da se zahtevi u većini škola, i osnovnih i srednjih, dijametralno suprotni. Od dece se traži da na prvom mestu reprodukuju gramatičke konstrukcije u pisanoj formi, da bi zaslužila tu čuvenu ‘peticu’. Ponekad je dobro, čak i nevezano za školske zahteve, dodatno provežbati određene gramatičke kategorije koje dete teže usvaja, da ne bi počelo ciljano da izbegava upotrebu istih.

Ukoliko je vašem detetu potrebna pomoć sa školskim engleskim, bilo da je u pitanju samo jedan čas pred važan test, ili nekoliko nedelja, pa čak i cela školska godina vežbanja gradiva za školu, tu smo da pomognemo. Sve što treba da uradite je da prijavite dete za Gramatikon, koji se održava petkom, u dve smene, i na kojem se vežba isključivo gradivo koje se radi u određenom uzrastu u njihovoj školi u datom momentu, te su termini podeljeni po razredima, počevši od 5. osnovne, pa do 4. srednje.

Gramatikon možete koristiti po potrebi, povremeno ili redovno, i ti časovi nisu uključeni u cenu English Club kursa. Jedini uslov je da prijavite dete jedan dan pre dolaska slanjem poruke na školski mobilni telefon, ili lično, kod nastavnika u English Club-u. Dete treba da ponese školske knjige i mi ćemo mu pomoći da što bolje savlada prepreke u gradivu na koje nailazi.

Prijavite dete na kurs engleskog jezika

Prijava