Konverzacija

Aktivno učenje jezika podrazumeva korišćenje naučenih struktura, prvenstveno u govornoj formi. Nasuprot pasivnom učenju, koje se zasniva na memorisanju gramatičkih i semantičkih konstrukcija i prostoj reprodukciji naučenog, najčešće kroz formu pisanih testova, aktivno učenje jezika se bazira prvenstveno na konverzaciji.

Da bi se jezik obogatio i da bi se dete osećalo slobodno u okruženju na engleskom jeziku, pa i počevši od najprostije činjenice – da se jezik ne bi zaboravio – potrebno je da se govori. Zato je konverzacija najvažnija stavka u učenju jezika, sa ciljem da engleski detetu postane blizak i podjednako prirodan kao i srpski.

Teritorija engleskog jezika

Kreiranjem atmosfere u kojoj dete razume da ulaskom u Engleski Klub ono dolazi na ‘englesku teritoriju’ gde se sva konverzacija odvija na engleskom jeziku, mi podstičemo ne samo razvoj mišljenja i govora na drugom jeziku, nego i detetov osećaj slobode i pripadnosti, pomažući mu da bez straha i sa radošću učestvuje u tom novom, delom nepoznatom svetu i prihvati drugi jezik prirodno kao i maternji.

Prijavite dete na kurs engleskog jezika

Prijava