ŠTA JE TO ’DOBRA’ i ’LOŠA’ GRUPA ZA DETE

Šta je “dobra”, a šta “loša” grupa za dete (koje krene sa socijalizacijom sa vršnjacima prilikom učenja engleskog jezika u najranijem uzrastu od 4 do 7 godina)? Izuzetno je važno da dete na vreme započne proces socijalizacije i ono će, kasnije, sve što je naučilo u toku tog procesa, primenjivati kroz celi život. Deca najčešće